Ansvarsfraskrivelse

Juraen omkring ejer-, andels- og lejerboliger samt relaterede områder er omfattende og kompleks og mange individuelle forhold gør sig gældende. Det er følgelig ikke muligt at beskrive disse forhold fuldstændigt og fyldestgørende på nærværende hjemmeside.

Informationerne og artiklerne på hjemmesiden samt svarene i brevkassen mv. er derfor alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til.

Danske BOLIGadvokater® fraskriver sig tillige ethvert ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af indholdet i de boligannoncer, som private og professionelle har adgang til at indrykke direkte på bolighandel.dk samt de boligannoncer, der linkes til gennem samarbejdet med boligtorvet.dk.

Data disclaimer

Behandling af personoplysninger

Danske BOLIGadvokater indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website Danske BOLIGadvokater.dk, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af www.DanskeBOLIGadvokater.dk foregår således anonymt.

Afhængig af producent afgiver brugerens webbrowser (fx Internet Explorer eller Netscape Navigator) ved forespørgsel/hentning af sider på www.DanskeBOLIGadvokater.dk nogle generelle oplysninger til de servere, hvorpå www.DanskeBOLIGadvokater.dk er placeret. Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går ud på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Danske BOLIGadvokater-websitet kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

Danske BOLIGadvokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.